Penetration Test, Pentest ya da Sızma Testi olarak geçen. Penetration Testi, Bir sistemde var olan açıkları bulmak,  bulunan açığı analiz etmek ve raporlamaktır. Bulunan açıklar mantık hataları gibi zafiyetler olabilir. Bu açıkları önlemek ve kaynak sistemi güvenli hale getirerek gerçekleştirilen güvenlik testleridir.

Penetrasyon yani sızma testleri yardımıyla sisteminiz üzerindeki tüm güvenlik açıklarını saptayabilirsiniz. Bu durum izleyeceğiniz güvenlik politikasını belirlemeniz açısından son derece önemlidir.

Penetrasyon testi temel olarak, güvenlik uzmanlarınca tüm altyapınızın hackerların bakış açısından gerçekleştirdikleri saldırılar simule edilmesi yöntemiyle sistem altyapınızda gerçekleşebilecek tüm ihlallerin ortaya çıkarıldığı bir denetimdir. Altyapılardaki bilginin önem derecesine göre, ele geçirilmiş sunucular farklı amaçlarla kullanılabilir.

Risk Girmeden Riskli Noktaları Belirleyin

Başarılı bir saldırı sonucunda gizli belgeler, fiyat listeleri, veri tabanları, kurum sırları ve diğer kritik bilgiler ele geçirilebilir veya değiştirilebilir. Penetrasyon testini bir saldırıdan ayıran en temel özellik test süresince hiçbir zarar görmemenizdir. Birçok durumda penetrasyon testini yapan kişiye kullanıcı düzeyinde erişim izni verilir. Bu durumlarda amaç hesabın durumunu veya kullanıcı düzeyine sahip kişinin erişmemesi gereken ek bilgilere başka yollarla bir kullanıcının erişip erişmediğini denetlemektir.

Penetrasyon Testinde Tekniknokta Farkı: Uzmanlık + %100 Manuel Test Uygulaması

Penetrasyon testleri çeşitli gruplara ayrılır. Tekniknokta sizin için gerekli olan testleri belirleyip, uluslararası standartlarda uygulayarak kurumsal siber güvenliğiniz için ilk önemli adımı atar. Manuel test protokolleri test başarısını yukarı çeker. Tekniknokta penetrasyon testlerini %100 manuel gerçekleştirir.

Penetrasyon testinde uzman yetkinliği kritik önem taşır. Tekniknokta uzmanları bu alanda en yüksek yetkinlik olan OSCP sertifikası sahibidir.

Tekniknokta’nın uyguladığı Pentest Türleri

 Tekniknokta zafiyetlerinizi ve açıklarınızı belirlemek için sisteminizin bileşenlerine özgü penetrasyon testlerine tabi tutar.

  • Dış Penetrasyon Testi (Black Box)
  • İç Penetrasyon Testi (White Box)
  •  Doğrulama Testi (Check Box)
  • Web Uygulaması Penetrasyon (Sızma) Testi
  • Mobil Uygulama Penetrasyon (Sızma) Testi
  • Kablosuz Ağ Penetrasyon Testi
  • VOIP Penetrasyon Testi 

Sistemleri ve uygulamaları güvende tutmanın birçok yolu olmasına rağmen, gerçekte ne kadar güvende olduğunuzu bilmenin tek yolu; penetrasyon testlerinin manuel olarak ve düzenli aralıklarla yapılmasıdır.

Penetrasyon testi ve zafiyet değerlendirmesi her zaman için karıştırılan kavramlardır. Bu iki kavram birbirleriyle ilişkilidir, ancak zafiyet değerlendirmesi sistem saldırısına karşı savunmasız olan alanları tespit edilmesine önem verirken, penetrasyon testi mümkün olan her yoldan erişim elde etmeye odaklanır.

Sistemlerini ikinci bir gözün kontrol etmesi önemli bir güvenlik uygulamasıdır. Yeni bir sistemin faaliyete geçmeden önce test edilmesi önemlidir. Fakat en önemlisi güvenlik açıklarının bulunması ve sisteme saldırı olmadan önce bunların düzeltilmesidir.

Penetrasyon testi raporu; özet, IP adresi ve acil olarak düzeltilmesi gereken sorun gibi, yüksek seviyede işletimsel detayları kapsayan yönetim özeti, belirli sonuçları ve iyileştirme önerileri sunulan teknik özet bölümlerini içerir.

Tekniknokta  uzun yıllardır gerçekleştirdiği çok sayıdaki manuel Pentest deneyimiyle, alanında en yetkin sertifikalara sahip test uzmanlarınca uygulanan ayrıntılı testleriyle sisteminizin açıklarını ve konfigürasyon hatalarını net olarak saptar.